Truyện teen

#ngontinh#danmei#langman#tiểu-thuyết-thiếu-niên#hocduong#chủcông#tieuthuyetthieunien#họcđường#xuyênkhông#haihuoc#hiendai#tinhcam#hiệnđại#1x1#đam-mỹ

Đăng bởi: meomapuu

734 - 9 - 3

Bộ này lâu lắm lắm rồi, tựa gốc là "Đau triệt nội tâm", truyện tàm tạm, ngược chút xíu khúc

Đăng bởi: meomapuu

843 - 14 - 3

Nói sao nhỉ, ấn tượng từ chương đầu bộ này là mèo thấy chữ ngược mém khóc r, không có