Chương 35: Vô danh kiếm

Yaa... ko có chương..
Lí do... làm biếng..
Mai bù 2 chương ( nếu rảnh) :3

loading...

Danh sách chương: