Ke Bi Ruong Bo Den Di Gioi Chuong 37

Yaa... đùa chứ ko có chương :3 ...

THông báo với Mina là ta sẽ viết thêm 1 bộ khác.. bộ này vẫn chạy tiếp :3

https://www.wattpad.com/story/149197349-the-world-of-magic-blade

Bộ mới ta sẽ làm công phu hơn.. Harem ko quá đông.. có miêu tả tình tiết đánh nhau.. Và đặc biệt.. Méo có Phịch :3 ...

Hết.. Bye Mina nha.. Thứ 8 ta bay rùi.. hẹn Mina tháng 8 gặp lại :3 ... Gút Bye

loading...