Ke Bi Ruong Bo Den Di Gioi Thong Bao

A hèm Yaa... vì vài lí do sống còn nên ta sẽ delay truyện Yaa... Quá trình delay ít nhất là 1 tuần Yaa... Và lâu lắm có thể lên đến 1 tháng Yaa... Hẹn gặp lại Mina ( Nếu ta vẫn ổn) Yaa...
Xì bôi lun vài chap nữa Omniverse Ryu sẽ có đất diễn Yaa... và Cực Cool Yaa... Bái Bai Mina hẹn tuần sau Yaa...

loading...