Thông báo

A hèm Yaa... vì vài lí do sống còn nên ta sẽ delay truyện Yaa... Quá trình delay ít nhất là 1 tuần Yaa... Và lâu lắm có thể lên đến 1 tháng Yaa... Hẹn gặp lại Mina ( Nếu ta vẫn ổn) Yaa...
Xì bôi lun vài chap nữa Omniverse Ryu sẽ có đất diễn Yaa... và Cực Cool Yaa... Bái Bai Mina hẹn tuần sau Yaa...

loading...

Danh sách chương: