Ke Bi Ruong Bo Den Di Gioi Thong Ke Harem Dot 2

Yaa... bao ngày rùi ta chưa up chương nhể... dạo này công việc bận rộn.. làm sml.. 30/4, 1/5 còn phải đi làm.. ae thông cảm nha.. dự là ngày mai sẽ up chương đều.. chỉ là dự tính thui.. nếu mọi việc xong xuôi thì sẽ có chương.. Yaahaha...
Chương sau sẽ có " Quà " tạ lỗi 😈😈😈
_________________
Chú thích.. (*) = đã vào Harem
                    (####) = Thân Phận
_________________________________ Harem For Kzekawa Yuuto
1: Flotia ( Hime Regulur) (*)
2: Suzie ( Hime Regulur) (*)
3: Lucia ( Họ hàng Regulur) (*)
4: Yukina ( Maid + Vampire) (*)
5: Rushia ( Knight) (*)
6: Shiro ( Cổ Long) (*)
7: Elisha ( Hime Beatria) ( Quên mất em này.. típ theo sẽ là em ấy..)
8: Shizuku ( Dũng sĩ) (*)
9: Miharu ( Dũng sĩ + Imouto) (*)
10: Naomi ( Yuusha) (*)
11: Sue ( Chưa rõ) (*)
12: Shia ( 7 Sin) (1) (*)
13: Shirayuki ( Hime Rufuri) (*)
14: Muramasa ( Quỷ kiếm) (*)
15: Masamune ( Thần Kiếm) (*)
16: Miki ( 7 sin) (2) (*)
17: Lilina ( 7 sin) (3)
18: Lilith ( 7 sin) (4)
19: Misha ( 7 sin) (5)
20: Diana ( Imouto God of Moon) (*)
21: Leona ( Imouto God of  Sun) (*)
22: Fiana ( Imouto Cupid - Kami Ai) (*)
23: Rostina ( Nee-san ... God of War) (*)
24: Ajuka ( 7 sin) (6)
25: Erika ( 7 sin) (7)
26: Kiana ( Maou)
27: Luna ( Sensei) (*)
28: Draiya ( Divine Dragon) (1) (*)
29: Miniya ( Divine Dragon) (2) (*)
30: Lianya ( Divine Dragon) (3) (*)
31: Desnya ( Ma Thần vương) (*)
32: Haru ( Maid Elf)
33: Slica ( Cháu) (*)
34: Slyvia ( Cháu) (*)
35: Sakura ( Usagi) (*)
____________________
Harem Phụ: 30 Girl ( 30 Dũng sĩ) (*)
____________________
Tổng hiện tại: 65 Girl

P/s: Harem sẽ típ tục tăng dần.. và Ko giới hạn =))...
_____________________

loading...