Ke Bi Ruong Bo Den Di Gioi Yahoo

Ryu đây.. ta hiện đang mệt... suy nhược.. đuối.. bla bla... nên ta sẽ delay vài ngày.. tầm 3-7 ngày... hoặc 5k view ta sẽ ngưng Delay .. HAHAHA .. Bái Bai 🤗🤗

loading...