Thông báo

Xin lỗi các bạn vì phải thông báo mình sẽ xoá truyện , vì mình vừa hỏi ý bạn edit truyện , bạn ấy không thích nên mình sẽ tôn trọng bạn ấy và xoá truyện
Xin lỗi mọi người rất nhiều

loading...

Danh sách chương: