Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss11


Hình dáng của thức thứ 3 trong kỹ năng tự tạo của main:Lôi Thần Nộ

1 trong số những chiến lợi phẩm main giành được ở phòng kho báu trong Dungeon núi song lân(Tên:Caladbolg)

Hình dáng biến thể của thức thứ 4(sau này đc Zeus nâng cấp thành kỹ năng riêng biệt(tên dự kiến của kỹ năng:Lục tý chiến thần hóa))

Vũ khí của boss Hàn Băng Thủy Lân khi hóa người:Tuyết ẩm đao

Vũ khí của boss Hỏa Kỳ Lân khi hóa người:Hỏa Lân Kiếm

Thanh kiếm đầu tiên trong số những thanh kiếm mà Main lấy được ở phòng châu báu ở Dungeon Núi Song Lân, Thần Kiếm Colbrand

Thanh kiếm thứ 2:Thần Kiếm Durandal

Thanh kiếm thứ 3:Quỷ thần kiếm Balmung

Thanh kiếm thứ 4:Thần Kiếm Song Sinh Drakthar

Cặp Song Đao Yin-Yang

Thanh kiếm thứ 5:Quỷ Thần Kiếm Tyring

Thanh kiếm thứ 6:Thần Kiếm Caliburn

Thanh kiếm cuối cùng:Tuyệt Thế Hảo Kiếm(Cấp bậc:Thần Kiếm)(chỉ chịu thua Thuận Thiên Kiếm của Main và là 1 trong 2 thanh Cự Kiếm mạnh nhất)

Mình sẽ mở 1 cuộc bình chọn:Mọi người muốn cô gái nào trong số 2 cô vợ sau đây của main làm mẹ của cô bé loli Nekomata

1.Sarah

2:Ruli

Chốt sổ:8h sáng mai

Đăng chương mới vào thứ 3

Tạm biệt.

loading...