Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss2


Main khi hóa rồng(dạng rồng phương đông)

Cha main khi hóa rồng

Cha main trong hình dạng nhân vật trong game của main

Ariana và Sicylia khi hóa sói

Ravelia(dạng thần thú)


Haruka khi hóa rồng

Con gái của main và Haruka(Khi mới nở từ trứng)

Con gái của main và Ariana(Nở ra từ 1 quả trứng mà cô và main cướp đc trong căn cứ của phe ủng hộ cựu giáo hoàng(dành cho ai chưa biết thì main trc khi rời căn cứ của phe ủng hộ cựu giáo hoàng có"cầm nhầm" vài quả trứng trong đó quả trứng nở ra cô bé này là một quả trứng thánh long mà phe ủng hộ cựu giáo hoàng có đc =con đg chợ đen) tên dự kiến cho cả hai bé:Hana và Aisha.

Bonus đặc biệt:Món quà mà những người vợ và cô con gái của main gồm Ariana, Sicylia, Miko, Katarina, Meriella nhận được từ thần Raito

Hình phía trên:món qùa của Ariana(Desert Eagle)

Món quà  số 1 của Miko:APR 388

Món quà của Katarina:Dao găm Plasma

Vũ khí của main:Thuận Thiên Bảo Kiếm

Vũ khí số 2 của Miko:Khẩu thứ 3 từ trên xuống(cái nỏ ý)

Vũ khí của Meriella:Gunblade Squall

Vũ khí của Lyly:Hắc Thiết Trủy Thủ

500 anh em thấy thế nào

Không phải nói nhiều, ngày 15 gặp lại, 11h đăng chương

loading...