Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss5

Người vợ thứ 17 của main

Chủng tộc:Bạch Hổ(1 trong tứ thần thú-main đã có Thanh Long-Haruka và Chu Tước(Ravelia))

Giới luật:Tôn Kính và Nhân Từ

Kỹ năng độc nhất:Điều khiển quái vật(Điều khiển tất cả các quái vật đất liền, ngay cả con vua), Học hỏi thần thánh(Giúp người sử dụng học được mọi kỹ năng gần như ngay lập tức, đặc biệt trong trạng thái giao tranh có thể học đc toàn bộ những kỹ năng mà kẻ địch sử dụng, ko thể học đc kỹ năng độc nhất)

Địa điểm gặp mặt:Mê cung khu rừng của quỷ

Vũ khí:Desert Eagle EL DORADO

hình dạng thần thú


loading...