Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss6

Hình dạng rồng của người vợ thứ 13 của main(Sinh Long)

Hình dạng rồng của người vợ thứ 14 của main(Tử Long)

Hình dạng của main khi sử dụng thức thứ 4 của Thiên Lý Tứ Tượng Quyết:Chiến Thần Atula(hình dạng của main là đầu người nhé)

Bộ váy cưới mà nữ hoàng của tộc Valkyria mặc trong đám cưới với Main.

Thế thôi không spoil nữa, thứ 5 gặp lại.

loading...