Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss7

Boss cuối của Dungeon Phế tích của Odin:Hỗn độn thần long mã Sleipnir

Tên:chưa có

Chủng tộc:Thần Thú

Chức nghiệp:Boss cuối Dungeon

Level:430

HP:360.000.000

MP:380.000.000

STR:390.000.000

AGI:280.000.000

DEX:300.000.000

VIT:310.000.000

ATK:320.000.000

DEF:330.000.000

Kỹ năng chính:Ma thuật nguyên tố(Max), Long hống(Max), Ẩn thân(Max), Xóa bỏ sự hiện diện(Max), Phát hiện hiện diện(Max), Nhân hóa(Max)

Kỹ năng phụ:Hồi phục toàn diện(Max), Giảm tiêu hao toàn diện(Max), Đề kháng toàn diện(Max), Siêu tái tạo(Max)

Kỹ năng độc nhất

Ma thuật hỗn độn(Ma thuật kết hợp từ mọi nguyên tố ma thuật

Biến hóa(biến thành hình dạng mình ngựa đầu rồng, x3 toàn bộ chỉ số)

Danh hiệu:Sứ đồ sự thật, sứ đồ niềm tin

Hình dạng sau khi biến hóa

Hình dạng con người

Con boss đầu tiên trong số 3 con boss mà main và cả nhóm phải thu phục tại núi Song Sinh ở lục địa người thú, Hỏa diệm lân

Hình dạng khi dùng nhân hóa

Con boss thứ 2:Hàn băng thủy lân

Hình dạng khi nhân hóa

Hình dạng của Hỏa Diệm Lân sau khi dùng biến hóa

Mê cung phế tích của Odin(Nhìn từ bên ngoài vào)

Dạng thần thú cấp 2 của Boss cuối khu rừng của quỷ và hình dạng rồng của Haruka.

Spoil nhẹ:2 con boss kỳ lân chắc chắn chỉ số trung bình trên 200 củ(bình thường) và 400 củ(Khi dùng biến hóa) nha 500 anh em

Hình dạng của Hàn băng thủy kỳ lân sau khi dùng kỹ năng biến hóa

Nữ hoàng của đế quốc Valkyria(Brynhild Von Odin Valkyria)trong hình dạng thiên thần

Mai tác sẽ ra chương cuối cùng trong tuần để tập trung ôn thi, tuần sau ra chương vào ngày 15 và ngày 19

loading...