Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss8

Con gái của Minh Nhật và Alicia(tên dự kiến:Yumia)

Con gái của Minh Nhật và Elena(Tinh linh vương)(Tên dự kiến:Helen)

Elena(Vợ thứ 20 của main)trong hình dạng con người

Vũ khí của Filia và NaNa:Cương Kiếm và Tử vi huyễn kiếm

Cương kiếm

Phân nhóm:TRường kiếm 1 tay

Độ hiếm thần thoại

Kỹ năng:+460% DMG/mỗi đòn đánh 1 giây

                   +Xuyên giáp toàn phần

Chủ nhân:Nana

Tử vi huyễn kiếm

Phân nhóm:Trường kiếm 1 tay

Độ hiếm:Thần thoại

Kỹ năng:+460%DMG/ mỗi đòn đánh 1 giây

                    +300% tốc độ đánh và tỷ lệ chí mạng(Chỉ tác dung trong giao tranh)

Chủ nhân:Filia

                    Cự kiếm diệt thần Ragnarok

                    Phân nhóm:Cự kiếm

                    Độ hiếm:thần thoại

                   Kỹ năng:+500% DMG/đòn đánh/giây

                                      +100 VIT(Vĩnh viễn)

                                       Sát thần: nhát chém từ thanh kiếm cho phép giết chết bất kỳ vị thần nào(Vô hiệu khi dùng nó lên người sở hữu và tổ đội của người đó)

                  Chủ nhân dự kiến:Trần Hoàng Minh Nhật.

Đăng bù cho ngày 19/5 đấy 500 anh em ạ, hôm đó tác đi chơi

Không nói nhiều, hẹn gặp lại vào ngày 31/5, mùng 1/6 sẽ có chap 18+ cho anh em, tác hứa là làm.

loading...