Monster Breeder In Another World Anh Minh Hoa Ss9

Con gái của main và Katarina(Tên dự kiến:Jessica)

Katarina(Xin lỗi các bác vì sự chậm trễ)

Con gái của main và Granat(Tên dự kiến:Sylphia)

Con gái của main và Serena(bên phải)(Tên dự kiến:Elly) cùng với con trai của main và Ariana(khi cu cậu trưởng thành), (tên dự kiến:Lancelot)

Và cuối cùng, xin giới thiệu với 500 anh em vợ 3 của main, Miko

Tác sẽ mở 1 event nho nhỏ, mọi người sẽ phải làm 3 câu hỏi, phần thưởng là tác sẽ không đi chơi vào ngày 19/5 để viết truyện cho độc giả

Câu hỏi 1:Ma thuật khống chế tâm trí"biệt thiên thần"đc tác lấy ý tưởng từ 1 ảo thuật rất nổi tiếng trong Naruto, ai là người sáng tạo ra nó?

Câu hỏi 2:Nhân vật là người lai Việt-Pháp mà tác nhắc đến là nhân vật nào trong tiểu thuyết"Ngũ quái sài gòn"?(gợi ý:đây là 1 nhân vật nữ)

Câu hỏi 3:"cậu quý tử tóc vàng"mà tác nhắc đến là nhân vật nào trong số 2 nhân vật sau đây?

A:Nar nổ

B:Boruto

Để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé, 19/5 gặp lại

loading...