Monster Breeder In Another World Bang Trang Thai Cua Chi Gai Nuoi Cua Main


Tên:Trần Thị Hoàng Mi

Chủng Tộc:Lạc điểu thần tộc

Chức nghiệp:Mạo hiểm giả(Rank S)

Class:Thương Thủ, Pháp sư

Tuổi:23(Hiện)(Tuổi thật:Không rõ)

Level 356

HP:110.000.000

MP:120.000.000

KI:112.000.000

STR:125.000.000

AGI:120.000.000

DEX:118.000.000

VIT:125.000.000

ATK:129.000.000

DEF:111.000.000

Kỹ năng chính:Hỏa ma thuật(Max), Lôi ma thuật(Max), Phong ma thuật(Max), Quang ma thuật(Max), Ám ma thuật(Max), Võ thuật(Max), Thương Thuật(Max), Tốc biến(Max), Phát hiện hiện diện(Max), Cảm ứng hiện diện(Max), Ẩn thân(Max), Khí công(Level 9)

Kỹ năng phụ:Hồi phục toàn diện(Max), Giảm tiêu hao toàn diện(Max), Nấu ăn(Max), Đàm phán(Max)

Kỹ năng độc nhất:x500 mọi chỉ số và điểm kinh nghiệm khi lên cấp

Kỹ năng kế thừa:Không có

Trang bị:Giáp ngực hợp kim, Giáp tay hợp kim, giáp quyển hợp kim, váy da rồng, phá trận bá vương thương

Danh hiệu:Bro-con hạng nặng, Bậc thầy thương thủ

Vũ khí của chị gái nuôi của main

loading...