Monster Breeder In Another World Cap Nhat Bang Trang Thai


Ariana

Chủng tộc:Fenrir

Giới tính:Nữ

Chức nghiệp:Mạo hiểm giả

Class:Ma kiếm sư, Ma pháp xạ thủ

Level:397

HP:110.000.000

MP:115.000.000

KI::120.000.000

STR:125.000.000

AGI:130.000.000

DEX:126.000.000

VIT:135.000.000

ATK:134.000.000

DEF:130.000.000

Kỹ năng chính:Ma thuật nguyên tố(Max), Kiếm 1 tay(Max), Ẩn thân(Max), Tốc biến(Max), Xóa bỏ sự hiện diện(Max), Phát hiện hiện diện(Max), Võ thuật(Max), Khí công(Max), Sử dụng súng ma thuật(Level 9)

Kỹ năng phụ:Hồi phục toàn diện(Max), Giảm tiêu hao toàn diện(Max), Toán cao cấp(Max), Nấu ăn(Max), May vá(Max), đề kháng toàn diện(Max)

Kỹ năng độc nhất

Hóa sói

Trận chiến cướp đoạt(Giúp cướp đoạt 75% chỉ số của quái vật trong giao tranh, khi rời giao tranh phần chỉ số cướp được bị trừ 30%-chỉ tác dụng khi kích hoạt giới luật)

Kỹ năng kế thừa

Độc cô cửu kiếm

Đàn chỉ thần công

Lục mạch thần kiếm

Gun Kata

Danh hiệu:Vợ cả, người phụ nữ đảm đang, Kế toán trưởng, Sứ đồ tham lam

Trang bị:Giáp ngực hợp kim, giáp tay da troll, giáp quyển hợp kim,Lãnh nguyệt Kiếm, Desert Eagle Chaos Dragonx2

Sicylia

Chủng tộc:Fenrir

Chức nghiệp:Mạo hiểm giả

Class:Sát thủ, Ma pháp xạ thủ

Level:390

Giới tính:Nữ

HP:109.000.000

MP:109.000.000

Ki:117.000.000

STR:122.000.000

AGI:125.000.000

DEX:132.000.000

VIT:134.000.000

ATK:133.000.000

DEF:122.000.000

Kỹ năng chính:Ma thuật nguyên tố(Level 9), Đoản đao thuật(Max), Võ thuật(Max), Khí công(Max), Ẩn thân(Max), Tốc biến(Max), Xóa bỏ sự hiện diện(Max), Phát hiện hiện diện(Max), Sử dụng súng ma thuật(Level 9)

Kỹ năng phụ:Hồi phục toàn diện(Max), Giảm tiêu hao toàn diện(Level 9), Đề kháng toàn diện(Level 9), nấu ăn(Level 9), May vá(Level 9)

Kỹ năng độc nhất

Hóa sói

Cuồng thực(cướp đoạt Vĩnh viễn 30%chỉ số và toàn bộ kỹ năng khi quái vật ở trạng thái cuồng hóa)

Kỹ năng kế thừa

Lục mạch thần kiếm

Đạn chỉ thần công

Gun Kata

Trang bị:Giáp da troll emperor(loại toàn thân), Desert Eagle ELDORADOx2(tác:xin lỗi, cái ảnh minh họa vũ khí cho Sicylia tác bị nhầm)

Miko

Chủng tộc:Thần thú(gấu)

Chức nghiệp:Mạo hiểm giả

Class:Xạ thủ, ma pháp xạ thủ

Tuổi:16(Hiện)(Tuổi thật:Không rõ)

Giới tính:Nữ

HP:95.000.000

MP:100.000.000

KI:110.000.000

STR:101.000.000

AGI:99.000.000

DEX:98.000.000

VIT:109.000.000

ATK:119.000.000

DEF:100.000.000

Kỹ năng chính:Ma thuật nguyên tố(Level 8), Cung thuật(Max), Sử dụng súng ma thuật(Max), Sử dụng nỏ cầm tay(Max), Ẩn thân(Max), Tốc biến(Max), Xóa bỏ sự hiện diện(Max), Phát hiện hiện diện(Max), Võ thuật(Max)

Kỹ năng phụ:Hồi phục toàn diện(Level 8), Giảm tiêu hao toàn diện(Level 8), Đề kháng toàn diện(Level 9)

Kỹ năng độc nhất:Bất khuất(Khi máu và ma lực dưới 50% các chỉ số được X2, khi kích hoạt giới luật:x4)

Hóa gấu

Kỹ năng kế thừa

Đạn chỉ thần công

Danh hiệu

Xạ thủ bậc thầy, Xạ thủ loli, sứ đồ lười biếng

Trang bị:giáp da troll, nỏ cầm tay x2, súng bắn tỉa APR388

Katarina

Chủng tộc:Lucivaust

Chức nghiệp:Mạo hiểm giả(Rank A)

Class:Sát thủ

Tuổi:60(hiện)(Tuổi thật:Không rõ)

Giới tính:nữ

Level:255

HP:100.000.000

MP:105.000.000

KI:110.000.000

STR:110.000.000

AGI:115.000.000

DEX:108.000.000

VIT:120.000.000

ATK:109.000.000

DEF:105.000.000

Kỹ năng chính:Ma thuật nguyên tố(Max), Đoản đao thuật(Max), Khí công(Max), Võ thuật(Max), Ẩn thân(Max), Tốc biến(Max), Phát hiện hiện diện(Max), Xóa bỏ sự hiện diện(Max), Khí công(Max)

Kỹ năng phụ:Hồi phục toàn diện(Max), Giảm tiêu hao toàn diện(Max), Đề kháng toàn diện(Max), nấu ăn(Level 8), May vá(Max)

Kỹ năng độc nhất:Không có

Kỹ năng kế thừa

Lục mạch thần kiếm 

Đạn chỉ thần công

Danh hiệu:Công chúa Lucivaust, bậc thầy ám sátloading...