Monster Breeder In Another World Thong Bao

Mình muốn các bạn lựa chọn hình ảnh của cha main khi nhân hóa, có 2 lựa chọn

1.Kiếm sĩ phương tây

2.Hiệp khách Trung Hoa

bên cạnh đó mình xin đc spoil nhẹ, chương mà main chinh phục mê cung ở long quốc Dragneelia main sẽ gặp lại người yêu cũ.

thời điểm chốt lựa chọn:6h tối thứ 5 tuần này

loading...