Monster Breeder In Another World Thong Con Nha Ba Bao P2

có 2 kịch bản cho trận đấu giữa nhóm main và cha main

1.toàn bộ các thành viên trong nhóm main+công chúa tộc elf và cô nàng sát thủ mà main tha mạng

2.cha main ra 1 quy tắc, 5 người vợ đầu tiên của main +con gái nuôi+quản gia ko đc tham gia trận chiến, main sẽ cùng 3 người vợ thứ 6, 7, 8 +cô nàng sát thủ(9) đối đầu với ông

mời mọi người chọn chủng tộc cho cô nàng sát thủ

Oni

Vampire

Dhampir(25% dòng máu con người, 25% dòng máu ma cà rồng, 50% dòng máu thần tộc)

Chốt sổ 8h sáng thứ 4 nhá 500 anh em

Tuần này bom 4 chương, thứ 4 bắt đầu thả quả đầu tiên+2 quả vào thứ 2 và thứ 3 tuần sau.

loading...