Nguoi Soi Em Yeu Anh Full Chap 16 Gap Cuop

#Tối
-Tiểu Hi đi đâu rồi nha đầu?

Anh tỉnh dậy không thấy Tiểu Hi liền đi ra hỏi nha đầu.

Nha đầu lắc đầu.

-Dạ em không biết thưa thiếu gia.Em tưởng cô ta về rồi chứ?À hình như thấy ta đi phía rừng Nam.Nhưng đó ...Chỗ của bọn cướp.

-Có chuyện không lành rồi.Mau điều người đi tìm Tiểu Hi.

Sau đó anh vội vào rừng xem.

~Sâu trong rừng~

-Cứu.Anh đang ở đâu HÀN DƯƠNG.

1 đám đàn ông tiến đến gần,cô sợ hãi.

-A....á...a..

Cả chục người họ ngã hết xuống đất,máu me be bét.

sợ nên che mặt lại.

Con sói từ từ biến thành người.

-Hàn Dương.Anh đến thật đúng lúc.

-Em định đi đâu vậy?Em biết nơi này nguy hiểm. Sao đến đây làm gì?

-Em.Thật ra em muốn đi dạo. Định gọi anh nhưng thấy anh ngủ ngon nên thôi. Nào ngờ... bọn họ sao rồi?

định nhìn nhưng anh kéo lại rồi nói:
-Đừng nhìn nữa.Đi thôi.

-Không,em muốn thấy họ sao rồi.

bước ra xem giật mình hét:

-A...a...a...

chạy lại trước mặt anh.

-Họ...Họ làm gì vậy? sao??sao lại??Thành ra...

-Tại họ dám chọc đến em. Nên... Như vậy rất đáng.Với lại họ toàn cướp.không đáng sống.

-Nhưng...

-Thôi về đi.

-Không em muốn đi bộ cùng anh.

chạy trước,anh đi sau...

Trời đang dần tối...

chạy nhanh và.....không may bị lạc.

loading...