Hương hàn - Phỉ Ngã Tư Tồn

- "Trăm kiếp tu được ngồi chung thuyền, nghìn đời tu được gối chung giường. Duyên số chúng ta ắt quá cạn nên mới để vụt mất nhau"

- "Nếu đã như thế, kiếp này sau khi chết đi, anh nhất định phải cố gắng tu hành, để kiếp sau tiếp tục yêu em."

loading...

Danh sách chương: