The Strongest Evil God Cac Trang Bi Cua Main

                                                                          Bộ giáp Ác Thần

                                                                         Ma Thần Kiếm


                                                                    Black Blade Finger Amor

                                                                    Metal Wolf Hand

                                                                             D.E Dorado


                                                                              Hidden Blade

                                                                                Shadow Knife 

                                                                           Shuriken

( đây mới lad tạm thời thôi còn nhiều trang bị khủng sau này nữa  cơ )

À, còn đây là hình minh hoạ main nhé

Thế nhá

Bổ sung tý.

Thanh kiếm cũ của main.

loading...