Tieu Diet Hoa Dao Cua De Vuong Full Van An

Khi mới xuyên qua, trong lúc nàng còn đang cảm thấy mờ mịt, hệ thống đã nhanh chóng giúp nàng thích ứng với triều đại này.  

Đinh! Nhiệm vụ yêu cầu: “Tiêu diệt hoa đào của Đế Vương!”  

Thân là một Đế Vương với tố chất có một không hai, trên người tất nhiên sẽ có siêu cấp khí chất bá vương, giống như khi khỏa thân chỉ mặc mỗi đồ lót, vì thế thu hút vô số hoa đào, ôn hương nhuyễn ngọc vui vẻ vây quanh! [một hàng cò trắng dài ngút trời]

Kí Chủ, nhiệm vụ của ngươi chính là giành lại quyền sở hữu Đế Vương, thànhcông tiêu diệt tất cả hoa đào xung quanh [tiến độ ốc sên bò].  

Tân Cửu: …

.... Cái gì?

Đây là câu chuyện viết về một Hoàng Đế đào hoa cùng một cô nàng chung sức PK vô số hoa đào.  

Cả hai đều sạch.  

Đây cũng là câu chuyện về một Hoàng Đế được đặc biệt bồi dưỡng trở thành trung khuyển. 

+ Ai thích không để tui đăng tiếp ❤
#Nie 🍃

loading...