[12 Chòm Sao] School Curse- Lời Nguyền Trường Học [Tạm Drop]

Giới thiệu truyện:

Một ngôi trường tên là Zodiac được xây dựng trên một khu đất đã bị bỏ hoang. Ngôi trường đó chỉ sau 5 năm đã trở thành một nơi đầy mơ ước cho các cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Những người bạn của chúng ta sẽ học lớp học được bổ sung bởi hiệu trưởng mới. Nhưng chỉ ít giáo viên biết được rằng lớp học đó mang con số bị nguyền rủa và người hứng tai ương là các học sinh của lớp học này... Bìa được des bởi Fly_Anh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: