[ 12 Chòm Sao ] Vẩn Đục

Giới thiệu truyện:

"Khi bị quỷ dữ xâm phạm, Kẻ đó đã bị vẩn đục." "Và chỉ ai có quyền lực thực sự Quỷ dữ sẽ bỏ qua." "Quyền lực thực sự." === Fic tặng. Vui lòng không đem đi khi không có sự cho phép. Bìa: Chính tớ ._.

Danh sách chương: