4096

Đăng bởi: NguynAlison

Cập nhật: 27-03-2018

Tag:#4096#hibeztine


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cậu là một trong những con người đầu tiên mang "vinh dự" thi hành điều luật Hibeztine - điều luật được đánh giá như vị cứu tinh duy nhất của tương lai nhân loại. / Đây không phải một cái fanfiction về couple nào cả... /

Danh sách chương: