4096

Giới thiệu truyện:

Cậu là một trong những con người đầu tiên mang "vinh dự" thi hành điều luật Hibeztine - điều luật được coi như vị cứu tinh duy nhất của tương lai nhân loại. / Đây không phải một cái fanfiction về couple nào cả... /

Danh sách chương: