Tình Yêu Của Phù Thủy

Giới thiệu truyện:

giữa phù thủy với người luôn có sự khác biệt 'anh chọn yêu tôi hay chọn được sống lại' sau 5 năm gặp lại liệu tình cảm ngây thơ tủi học trò còn không? cô làm sao để được bên anh. hận cô rất nhiều nhưng khi gặp lại thì sao? Trước sủng sau ngược, kết mở

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: