Artbook Hại Mắt :)

Giới thiệu truyện:

Ước mong lớn nhất đời tớ là OCs được nhiều người biết tới. Ước mơ lớn thứ hai là, AI ĐÓ DẠY TỚ VẼ TAY ĐI UUWUWUWUUWU- Không đạo cách viết, không đạo style (dù không có :v), không đạo OC và cách viết des của mấy ẻm nhé :D

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: