Ba lần - Một chàng trai

Đăng bởi: DealFlore

Cập nhật: 22-01-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Đời người có ba lần yêu: Lần đầu non nớt, lần thứ hai đậm sâu, và lần thứ ba đi hết cuộc đời"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: