Bán manh tiểu cục bột!!!![ Lạc Tu]

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Bán manh tiểu cục bột! Tác giả: Lạc Tu Tình trạng: Đang hoàn Công: Âu Hoạt & Thụ: Hướng Diệc Huyên Thể loại: đam mỹ, sinh tử văn, hiện đại, đô thị, hào môn thế gia, nhất công nhất thụ, HE, công sủng thụ, có tí hài,..

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: