Bán manh tiểu cục bột!!!![ Lạc Tu]

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Bán manh tiểu cục bột! Tác giả: Lạc Tu Tình trạng: Chưa hoàn Công: Âu Hoạt & Thụ: Hướng Diệc Huyên Thể loại: đam mỹ, sinh tử văn, hiện đại, đô thị, hào môn thế gia, nhất công nhất thụ, HE, công sủng thụ, quỷ súc lãnh khốc mỹ công, ôn nhu mỹ thụ, có tí hài,.. Muốn chuyển ver cứ tự nhiên nhưng phải hỏi nha!!! Biết được sẽ bắt xóa á!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: