[BangPink] (Lizkook) Thanh Xuân Nổi Loạn

Giới thiệu truyện:

"Jeon Jungkook...thanh xuân của tớ đầy khó khăn và vất vả..." "Cuộc sống của tớ chỉ gôm lại một màu đen...cho đến khi cậu xuất hiện...cậu đã mang tớ ra ánh sáng...cậu đã cho tớ biết cuộc đời tươi đẹp đến thế nào..." "Jeon Jungkook...thanh xuân của tuổi nổi loạn thật tươi đẹp!!!"

Danh sách chương: