Bệ Hạ Là Phu Quân Ta [ Xuyên Không ] [ Bá Đạo ] [ Ngược ]

Giới thiệu truyện:

[ ''Ta là hoa mẫu đơn xinh đẹp '' Nếu chẳng phải sóng gió tôi luyện thì chuyện tình ta sẽ không cứng rắn. '' Nàng chính là người bỏ thuốc độc vào cuộc đời ta. Nhân danh hoàng đế của quốc gia này, ta phạt nàng bên ta trọn đời. '' '' Mưa đem em đến bên anh, nhưng mưa cũng là lúc ta xa cách, tình yêu bóng nước nhưng lại rất trọn vẹn. Em yêu anh '' - Hãy cho phụ nữ nhân quyền - Tạo phản, bắt giam vào ngục tối.. ] Lưu Mạc (🐲)............. Hạ Chi (🌸)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: