[BH] Phương trình nào đi đến trái tim cô? - Ashleyancy

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, oan gia, hài hước, tự viết. Couple: Vũ Hàn Ân x Kha Uyển Hy Nên dùng phương trình đồ thị nào để chinh phục cô đây? Solve for "i": 9x-7i > 3(3x-7u)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: