Biển Máu-Nơi Tung Hoành Của Shipper

Giới thiệu truyện:

Thì hà hà hà, đây chỉ là nơi Ship xuyên lục địa thôi. Tên truyện làm màu. Thì hà hà hà có gì trong đây? (Thực ra thì nó chả có gì sất) WARNING : Đam và bách, có chửi tục nên dị ứng click back. That is! Hope you like it :3 #StayFabulous ( ͡° ͜ʖ ͡°)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: