blackvelvet. ⌒ hyper → 하이퍼

Giới thiệu truyện:

hyper. ⌒ dứa. ⌒ blackvelvet. ⌒ lowercase intended. ⌒ non-couple. . 「 hưng phấn đến tột cùng. 」 「 thứ cảm xúc chưa từng trải nghiệm qua trước đây. 」 「 để xem, đến cuối cùng thì ai mới là kẻ điên nhất? 」 cre: -mellifluous-tae ảnh gốc: pinterest.

Danh sách chương: