Broken Soul - Daniel [Creepypasta OC]

Giới thiệu truyện:

Đây là nhân vật creepypasta mà mình tạo ra. Cốt truyện của nhân vật cũng là do mình nghĩ. Đây là lần đầu mình viết truyện, mong các bạn ủng hộ, gạch đá gì mình cũng nhận hết :3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: