「btstw」seen ✔

Giới thiệu truyện:

"muốn loại bỏ những người đáng ghét ra khỏi cuộc đời, thật không phải khó nhỉ?" |work: seen| |published on 31032018| |status: completed| -------------------------------- ➡note: do not bring anywhere without my permittion. ❌warning: image, idol kpop. • highest ranking: #4 thriller. @slytherin--

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: