|bts x twice| >> seen

Đăng bởi: miscellaneous_

Cập nhật: 31-03-2018

Tag:#bts#thriller#twice


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

work: seen "muốn loại bỏ những người đáng ghét ra khỏi cuộc đời, thật không phải khó nhỉ?" |written by: misellaneous_ | |published on 31032018| |status: on going| -------------------------------- ➡note: do not bring anywhere without my permittion. ❌warning: image, idol kpop.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: