ChanBaek / Gia sư tại nhà

Giới thiệu truyện:

"Đừng hòng bắt nạt tôi! Tôi... tôi là gia sư của cậu đấy." "Được thôi! Để tôi xem, gia sư dạy tôi hay tôi "dạy" cậu?" ------------------------ Author gốc: o_nhtr Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. 9th fanfiction 12/8/2017

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: