[ Chuyển ver ] [ All-Thiên ] Hừ! Ta Mới Là Nhân Vật Chính

Giới thiệu truyện:

- Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. - Chuyển ver: Mycrush33 - Quỳnh Chi - Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, đề cử. - Tình trạng: ... - Số chương: 17 thế giới (trên 300 chương) + vài PN. - Tình trạng chuyển: ...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: