Conversations with Cleverbot

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp cuộc hội thoại của V và Cleverbot. Kinh dị một chút, bí ẩn một chút và dư mứt...một đống =))))) . . . ĐỪNG XEM CHÙA Ạ :) _DO NOT INFRINGE COPYRIGHT OR TAKE THIS TO ANOTHER WEBSITES WITHOUT MY PERMISSION_ (nói chung là đừng mang truyện của con đi đâu hết ỤvU) 1. #6 trong số Bí ẩn/Thriller (16/3/2018) 2. #10 trong số Bí ẩn/Thriller (21/3/2018) ©︎ KOEHIMARI 2018

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: