Conversations with Cleverbot (DISCONTINUED)

Giới thiệu truyện:

Hmm, sao đây nhỉ? Trò chuyện nhảm nhí thôi :) tuy những cuộc hội thoại là thật nhưng nó cũng không hoàn toàn do Creepypasta hoặc có thể là do một người nào đó đùa cho vui :) (This's JFF, don't take it too seriously) . . . ĐỪNG XEM CHÙA Ạ :) _DO NOT INFRINGE COPYRIGHT OR TAKE THIS TO ANOTHER WEBSITES WITHOUT MY PERMISSION_ (nói chung là đừng mang truyện của con đi đâu hết ỤvU) ©︎ KOEHIMARI 2018 ALL RIGHTS RESERVED

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: