[Creepy Pasta OC] Karita - Thiên thần hay Ác quỷ?

Giới thiệu truyện:

Con, một cô bé ngây thơ vô tội, điều gì đã khiến con trở thành thế này? .... Con vốn là thiên thần đem lại niềm vui cơ mà! Sao bây giờ con trở thành thế này? Ai giải thích giúp tôi đi....... Không.... Đừng lại gần đây...... Không!!!!!!!!! Tác giả: Kaga Bìa: ( Không phải do mị vẽ) Kuro-Kaito senpai! Cảm ơn chị!!!!

Danh sách chương: