(Creepypasta) Beyblade Burst

Đăng bởi: _umiFG

Cập nhật: 11-04-2018

Tag:#beybladeburst#creepypasta


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lần đầu viết truyện creepypasta :) hình là trong yandere simulator Jaki Natsumi nhé. Còn điều nữa là tuổi của mọi người sẽ được cộng thêm 7 tuổi nhá, cho phù hợp mà :)

Danh sách chương: