Creepypasta - Bí ẩn chưa giải đáp

Giới thiệu truyện:

Có đôi lúc nhiều bí ẩn vẫn đang hiện hữu xung quanh ta mà ta chưa hề biết...Những bí ẩn kinh dị và man rợ chưa lời giải đáp. °°°°°°°°°°°°°°°°° Đúng, ta vì bị con bạn tốt lây nhiễm mà lâu lâu nghĩ ra được vài câu chuyện quá (không) ư là kinh dị và (thiếu) muối. Thôi kệ, ủng hộ truyện nhé

Danh sách chương: