#Creepypasta Nghi Thức# Giải Mã Các Nghi Thức

Giới thiệu truyện:

À ờ ..... mị đăng cho vui thôi vì thấy hay quá nên copy đó mà ❌Lưu ý: nếu bạn thực hiện nghi thức có thể không linh nghiệm, một số thì có vì vậy tuyệt đối không nên thử, hãy nghĩ đến hậu quả khi bạn thực hiện nó * thấy hay thì vote giúp mị Nguồn: Facebook, Mys Town

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: