[Đam mỹ] Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra!

Giới thiệu truyện:

#Đam_mỹ_nhà_trồng Tên: Linh hồn chết tiệt tránh xa lão tử ra! Thể loại: linh hồn độc chiếm công x nhân loại ương ngạnh thụ, ngọt, kiếp trước kiếp sau Tác giả: Sakura Shan (ta đây -_-) ___ Chưa có bìa, để tạm cái hình đó -_- ___ Truyện ngắn, đảm bảo lấp nhanh -_-

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: