[Đam Mỹ] Tăm Tối

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Rim Thể loại: Hiện đại, tàn bạo công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt. Chú ý: Ngược, ngược và ngược. Không hợp với cái nàng yếu đuối thích hường đâu :v KHÔNG MANG RA NGOÀI khi chưa xin hỏi mình, KHÔNG CHUYỂN VER. Cảm ơn <3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: