[ Đây Gọi Là Resets? ]

Giới thiệu truyện:

Ừm. Xin chào mọi người đang và đã đọc truyện của tôi bao lâu nay, luôn ủng hộ cũng như đôi lúc giúp tôi lấy được ý tưởng. Hôm nay tôi lại tiếp tục cho ra một tác phẩm khác, có lẽ nó pha nhiều thể loại. Có thể gọi là tổng hợp đi? Tôi cũng chưa rõ được, vì kha khá ý tưởng tôi khá thất thường không thể nói trước được điều gì. Nhưng mà yên tâm bộ này sẽ được chăm sóc chu đáo :v không drop đâu chỉ treo thôi :'v nhưng nếu có ý tưởng tôi sẽ lập tức tung phần mới. Mọi người hãy đọc và cho tôi ý kiến nhé? Đây là lần đầu tôi thử thách mình với thể loại này Ọ w Ọ _Góc Tác Giả_

Danh sách chương: