Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa!

Đăng bởi: didimap

Cập nhật: 21-03-2018

Tag:#langman#lãng-mạn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đến Lúc Về Rồi! Bà Xã Năm Xưa! Văn án: Một người là tổng giám đốc tài cao, một người chỉ là giúp việc nhỏ nhoi trong nhà. Cái định mệnh gì đã đưa họ đến? Cái quái gì xảy ra thành đường tình duyên với nhau? Chỉ có Phong Giả anh biết, chỉ có anh hiểu rõ và chỉ có anh mới đưa bà xà năm xưa của mình quay về. " Đến lúc về nhà, làm lễ kết hôn rồi bà xã năm ấy của anh!. "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: