[ĐN] Thịnh Thế Đích Phi - Tuyết Quỷ Y

Giới thiệu truyện:

Nàng là Tuyết Quỷ Y thế kỉ 22, một tay cứu người đếm tiền một tay chế độc ngược kẻ chán sống. Hắn là Tùy Vương của Đại Sở, từ nhỏ khét tiếng tàn bạo vang danh thiên hạ. Năm mười sáu bị hủy dung, hai chân tàn phế. Lần đầu tiên gặp nhau, rơi vào lưới tình... không bao giờ tránh thoát được. Trong trận loạn thế tranh phách này, nàng sẽ lựa chọn đứng bên nào...

Danh sách chương: