Dục Vọng Thâm Uyên

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thiên Niên Mộng Mức độ: cao H (18+) Văn án: ngắn gọn một câu - một thanh niên bán mình cho một tổ chức, tổ chức ấy vứt y cho một cái cây, cái cây ấy dạy cho y về dục vọng.... Lưu ý: - Cao h tuyệt đối, toàn truyện bao gồm các cảnh h, chỉ có thịt thịt và thịt thôi. - Thể loại nặng, theo như văn án ấy, nội dung chủ yếu sẽ là dây leo xxx với nam nhân.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: