Duyên kiếp

Đăng bởi: Bingan2654

Cập nhật: 21-03-2018

Tag:#codai


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Gặp gỡ rốt cuộc là duyên hay phận.... Là hạnh phúc hay khổ đau... Là nụ cười hay nước mắt... Nếu biết trước liệu có trao đi tình yêu này chăng ? Ai biết được ? Dù biết liệu có tránh được Sao? Chỉ trách ta trót yêu chàng, trót yêu một đế vương.

Danh sách chương: